Artikelen door beheerder

Promotie Hilde Perdok

Op 11 december 2017 promoveert onderzoeker en verloskundige Hilde Perdok op het onderwerp ‘Challenges of integrating maternity care’. Voorafgaand aan haar promotie vindt er een minisymposium plaats: ‘Verloskundigen op 1 lijn’.  Iedereen is van harte welkom om het symposium en de verdediging bij te wonen. Uit het proefschrift van Hilde blijkt dat zorgverleners continuïteit van zorg […]

Verloskunde benoemd tot Topopleiding

Verloskunde in Amsterdam heeft het kwaliteitszegel Topopleiding gekregen van de Keuzegids Hbo 2018 en is gestegen naar 76 punten. De locatie in Groningen is ook beter beoordeeld dan vorig jaar en scoort 60 punten. Externe experts beoordelen onze opleiding in Amsterdam en Groningen als goed (+) en daarmee als hoogste van de vier verloskunde opleidingen. […]

Nieuwe lichting verloskundigen beëdigd

Op 13 juli in Groningen en 14 juli in Amsterdam is er weer een nieuwe lichting verloskundigen beëdigd. Wij zijn trots dat wij deze studenten hebben opgeleid tot verloskundige professional en wensen de dames een mooie, succesvolle toekomst toe! De nieuwe verloskundigen in Groningen: Amela Belja, Ellen de Haan, Maaike van der Tempel, Karin Gottmer, Inge […]

Docent wint prestigieuze onderzoeksprijs tijdens ICM-congres

Docent en onderzoeker Elke Slagt-Tichelman van AVAG heeft deze week een prestigieuze onderzoeksprijs gewonnen op het congres van de International Confederation of Midwives (ICM) wat afgelopen week plaatsvond in Toronto, Canada. Het gewonnen geldbedrag wordt gebruikt ter ondersteuning van het onderzoek. In het onderzoek van Slagt-Tichelman bekijkt ze welke factoren geassocieerd zijn met moederkind-binding en […]

UMCG, VUmc en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen gaan samenwerken op het gebied van Midwifery onderzoek

Zij hebben daartoe deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de overeenkomst hebben ze vastgelegd om te streven naar verbetering van de geboortezorg in Noord-Nederland. Door de samenwerking wordt de expertise van verloskundig onderzoekers, huisartsen, gynaecologen en huisartsen gebundeld. Daarbij is er vooral aandacht voor het verbeteren van de zorg aan kwetsbare zwangeren. Onderzoek naar deze […]

IPE-unit AVAG en OLVG-west geopend

Op 17 oktober is de IPE-unit van AVAG en OLVG-west van start gegaan. IPE staat voor InterProfessional Education. Op deze unit worden tweedejaars coassistenten verloskunde/gynaecologie en kindergeneeskunde, derdejaars verloskundigen in opleiding (VIO’s) en startende algemeen verpleegkundigen samen getraind in authentieke zorgsituaties, met als doel het gezamenlijk leren verlenen van effectieve, veilige en patiëntgerichte zorg aan […]

Marjolein Tasche nieuwe voorzitter AVAG-bestuur

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) verwelkomt per 1 september een nieuwe bestuursvoorzitter. Elsa Norde draagt haar voorzitterschap over aan Marjolein Tasche. Marjolein Tasche heeft een medische en wetenschappelijke achtergrond in de huisartsgeneeskunde. Sinds 2004 is zij werkzaam in het HagaZiekenhuis, sinds 2008 als lid Raad van Bestuur. Sinds de fusie van het HagaZiekenhuis en […]

Pleidooi voor uitstel integrale bekostiging geboortezorg

In een tijdsbestek van 3 dagen hebben we 24 Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) bereid gevonden om dit pleidooi te ondertekenen, naast vele andere organisaties en individuen. Veel VSV’s hebben aangegeven dat de tijd tekort was om met elkaar te overleggen. Het is dus goed mogelijk dat nog meer VSV’s het pleidooi ondersteunen.   Wij hopen van harte dat de […]