Wim Gorissen nieuwe directeur AVAG

Wim Gorissen begint 1 december als de nieuwe directeur van AVAG en volgt daarmee Gea Vermeulen op, die begin juni afscheid nam bij AVAG.

Wim Gorissen is arts, gepromoveerd en gespecialiseerd in sociale geneeskunde. In het verleden ook werkzaam geweest als arts-epidemioloog en nu actief binnen de jeugdzorg. Tot op heden is hij werkzaam als programmadirecteur Effectiviteit en Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut. Hij zet zich binnen het Nederlands Jeugdinstituut in voor het vakmanschap

van de professional, door kennis over ‘wat werkt’ nog meer te verbinden met de ervaringen en voorkeuren van cliënten. Zijn doel is cliënten, professionals, hun organisaties, beleidsmakers en onderzoekers optimaal te laten samenwerken, zodat jeugdigen en gezinnen de juiste zorg en optimale ondersteuning krijgen.

AVAG-bestuursvoorzitter Marjolein Tasche: “Wim heeft veel ervaring als directeur en gaat hier met overtuiging en passie op de inhoud aan de slag met het werkveld van de verloskunde als nieuwe mooie uitdaging.”

Wij zijn zeer verheugd dat hij leiding gaat geven aan de academie en zich zal inzetten voor verdere academisering van de verloskunde.