AVAG is een onderwijs- en onderzoeksinstituut op het gebied
van de verloskunde (midwifery). Zij leidt studenten op tot verloskundige
en verricht onderzoek op het gebied van Midwifery Science.

OPEN DAG

zaterdag 16 december 2017

10.00-14.00 uur

WO-MASTERROUTE

verdiep je verloskundige kennis met

de masterroute Midwifery Science

Laatste nieuws

Promotie Hilde Perdok

Op 11 december 2017 promoveert onderzoeker en verloskundige Hilde…

Verloskunde benoemd tot Topopleiding

Verloskunde in Amsterdam heeft het kwaliteitszegel Topopleiding…

Nieuwe lichting verloskundigen beëdigd

Op 13 juli in Groningen en 14 juli in Amsterdam is er weer een…

Omgaan met zorgvragen buiten de richtlijnen (Groningen)

Op de academie verloskunde groningen komende dinsdag!
wees welkom
...

Omgaan met zorgvragen buiten de richtlijnen (Groningen)

november 21, 2017, 3:30pm - november 21, 2017, 5:30pm

Anno 2017 bepalen richtlijnen, protocollen, zorgpaden en de aanbevelingen van de verloskundige indicatielijst (VIL) meer en meer de verloskundige zorg. Soms wijst een zwangere dergelijke geadviseerde zorg af. Vaak is het voor zorgverleners lastig hiermee om te gaan. Eind 2015 is de Leidraad ‘Zorgvragen buiten de richtlijnen’ gelanceerd door de beroepsverenigingen van verloskundigen (KNOV) en gynaecologen (NVOG). Begin 2016 heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg laten weten dat ze verwacht dat ieder verloskundig samenwerkingsverband (VSV) een platform biedt waar vragen van zwangeren buiten de richtlijnen besproken kunnen worden. Daarbij worden zorgverleners geacht te handelen volgens de zorgvuldigheidseisen van de genoemde Leidraad. Zorgverleners zijn de laatste jaren meer en meer aanbod gestuurde zorg gaan leveren. Inmiddels zijn er ook steeds meer zwangeren die vraaggerichte zorg verwachten. Dit levert soms spanningen op in de relatie tussen zorgverleners en cliënten en/of tussen zorgverleners onderling. Graag nodigen we jullie uit om tijdens dit REDTENT event met ons gezamenlijk te sparren over hoe je als individuele zorgverlener hier mee om kunt gaan en de eventuele knelpunten die je tegen komt te bespreken. DATUM Dinsdag 21 november 2017, 15.30-17.30 uur LOKATIE Verloskunde Academie Groningen (VAG), Dirk Huizingastraat 3-5, 9713 GL Groningen, lokaal 0-16 DE GASTSPREKERS Rebekka Visser en Majanka Boddé zijn vroedvrouwen die samen met Mirjam Medema een trainingscentrum voor onderwerpen rondom verloskunde opgericht hebben, genaamd Noorderzicht. Tot enkele maanden geleden hadden ze ieder een eigen (caseload) praktijk in respectievelijk Usquert en Groningen. Samen verzorgen zij multidisciplinaire trainingsmiddagen ter implementatie van de Leidraad “Omgaan met verloskundige vragen buiten richtlijnen”. AANMELDING Let op: verloskunde studenten hebben voorrang bij de inschrijving voor dit REDTENT event. Ben je geen verloskunde student dan kan je op een wachtlijst geplaatst worden. Uiterlijk donderdag 16 november 2017 krijg je definitief bericht t.a.v. je deelname. Er is een beperkt aantal plaatsen voor dit event beschikbaar. Voorkom teleurstelling en registreer dus nu. Stuur een email naar: andromeda.vanaardenne@inholland.nl o.v.v. je studentnummer. Deelname aan dit REDTENT event is gratis. Een vrijwillige bijdrage van niet-studenten wordt bijzonder op prijs gesteld (contant of via IBAN rekeningnummer NL75TRIO0212261266 t.n.v. Stichting REDTENT Events te Amsterdam). DE SAMENWERKING Dit REDTENT event wordt in samenwerking met het AVAG Expertisecentrum georganiseerd. STICHTING REDTENT EVENTS Stichting REDTENT events organiseert bijeenkomsten waar uiteenlopende onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte besproken worden met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Heb jij iets te vertellen of wil je graag je kennis uitbreiden, kom dan naar de REDTENT events! De Stichting REDTENT events is een initiatief van Marjolein Faber en Nathalie Biemans Like us on Facebook via www.facebook.com/REDTENTnederland

View on Facebook
© Copyright - Academie Verloskunde 2014