Oratie Ank de Jonge aan de RUG

Vrijdag 14 juni houdt prof. dr. Ank de Jonge, verloskundige en hoogleraar, haar inaugurele rede ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar Verloskundige Wetenschap aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In haar oratie gaat Ank in op het belang van goede relaties in de geboortezorg. Wat is ervoor nodig om goede, gelijkwaardige relaties te bevorderen tussen zorgverleners (onderling) en vrouwen in de geboortezorg?

Per 1 november 2021 werd Ank aangesteld als honorair hoogleraar aan de RUG. Een honorair hoogleraar is een hoogleraar die elders al hoogleraar is en daarnaast hoogleraarsrechten krijgt bij een andere universiteit. Dit hoogleraarschap is in mei 2023 omgezet in een regulier hoogleraarschap. Eind 2019 werd Ank de Jonge al hoogleraar aan het Amsterdam UMC. Fantastisch nieuws voor de verloskunde: zo’n aanstelling versterkt de positie van verloskundige wetenschap.

 

Programma 14 juni:

Van 10.00-15.00 uur wordt er in het Forum een symposium georganiseerd: Bekend maakt bemind; het belang van goede relaties in de geboortezorg.

Van 16.00-17.00 uur vindt de oratie plaats in het Academiegebouw van de RUG.

Van 17.00-20.00 uur is er een receptie met walking dinner in het Feithhuis om deze mooie dag te vieren.

 

Wil je dit niet missen? Meld je dan aan voor (een deel van) deze dag.