Artikelen door beheerder

Oratie Ank de Jonge aan de RUG

Vrijdag 14 juni houdt prof. dr. Ank de Jonge, verloskundige en hoogleraar, haar inaugurele rede ter gelegenheid van haar benoeming tot hoogleraar Verloskundige Wetenschap aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In haar oratie gaat Ank in op het belang van goede relaties in de geboortezorg. Wat is ervoor nodig om goede, gelijkwaardige relaties te bevorderen tussen […]

Symposium Duurzame inzetbaarheid van verloskundigen

Vrijdag 12 januari 2024 vindt het symposium ‘Duurzame inzetbaarheid van verloskundigen’ plaats in het UMCG. Dit symposium wordt georganiseerd t.g.v. de promotie van Liesbeth Kool. Maandag 13 november promoveerde docent en onderzoeker Liesbeth Kool op het onderwerp ‘Het welzijn van startende verloskundigen in de praktijk’ bij de Rijksuniversiteit Groningen. Lees hier haar proefschrift ‘Untangling the […]

AVAG benoemd tot topopleiding in Keuzegids hbo

Beide locaties van onze opleiding zijn in de Keuzegids hbo 2024 (gepubliceerd 12 oktober 2023) beoordeeld als topopleiding. Opleidingen die meer dan 75 punten behalen, krijgen het kwaliteitszegel topopleiding. De locatie Groningen heeft 87 punten behaald, de locatie Amsterdam heeft 80 punten. Studenten zijn vooral positief over de docenten en de voorbereiding op hun loopbaan. Ook […]

Joint Degree Master Verloskunde officieel van start met ondertekening

Met de ondertekening van het samenwerkingsverband tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hotel Management School Maastricht, is de nieuwe Joint Degree Master Verloskunde officieel van start gegaan. De nieuwe master is in een unieke samenwerking ontwikkeld door Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool. Het is daarmee de eerste Joint Degree Master binnen de gezondheidszorg in […]

Nieuwe unieke master Verloskunde ontwikkeld

Op 7 september is de master Verloskunde (MSc) van start gegaan: een nieuwe master die in een unieke samenwerking is ontwikkeld door Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool. Het betreft de eerste ‘joint degree master’ binnen de gezondheidszorg. Deze praktijkgerichte master is alleen te volgen voor verloskundigen en zet in op aanvullende competenties voor […]

Promotie Marit van der Pijl: ‘Learning from childbirth experiences’

Op woensdag 15 maart is Marit van der Pijl gepromoveerd op haar proefschrift ‘Learning from childbirth experiences: the importance of respectful care and consent during labour and birth.’   Meer informatie over haar promotie of wil je de verdediging terugzien? Dat kan via de website van het Childbirth Network. Lees hier haar proefschrift (wachtwoord: baringervaring). […]

Promotie Bahareh Goodarzi op risicoselectie in de geboortezorg

Bahareh Goodarzi promoveerde op vrijdag 10 februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam op risicoselectie in de geboortezorg, met in het bijzonder aandacht voor diversiteit en inclusie. Zij verdedigde haar proefschrift met de titel “Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care”. Haar verdediging was indrukwekkend. Bahareh daagt met […]

Meerjarenbeleidsplan 2022-2027

We hebben onze doelen voor de komende vijf jaar met elkaar vastgesteld en opgeschreven in een meerjarenbeleidsplan 2022-2027: Samen verder groeien. Wil je weten waar onze organisatie de komende vijf jaar naartoe beweegt en wat we met elkaar in deze vijf jaar willen bereiken. In een filmpje en poster hebben we het meerjarenplan compact samengevat. […]

Master Verloskunde komt eraan

Goed nieuws: de macrodoelmatigheid voor de master Verloskunde is toegekend door de Minister van OCW. Dit betekent dat de master bekostigd wordt en dat de Toets Nieuwe Opleiding aangevraagd kan worden voor de beoordeling van de kwaliteit. Als dit is voldaan kan de master Verloskunde vanaf september 2023 van start gaan. Deze wetenschappelijke master, ondergebracht binnen […]

Vernieuwde website Childbirth Network

Op de vernieuwde website van het Childbirth Network beantwoorden we vragen van zwangeren en zorgverleners op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Ook organiseren wij mini-colleges, geven we trainingen en begeleiden we studenten, zodat (toekomstige) professionals op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en de beste zorg kunnen geven. Zorgverleners kunnen bij het Childbirth Network […]