Nieuwe unieke master Verloskunde ontwikkeld

Op 7 september is de master Verloskunde (MSc) van start gegaan: een nieuwe master die in een unieke samenwerking is ontwikkeld door Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Zuyd Hogeschool. Het betreft de eerste ‘joint degree master’ binnen de gezondheidszorg.

Deze praktijkgerichte master is alleen te volgen voor verloskundigen en zet in op aanvullende competenties voor onderzoek, innovatie en samenwerking. De master leidt op tot verloskundigen die een brug kunnen slaan tussen de

eerste en de tweede lijn (praktijk vs. ziekenhuis), tussen het medische en sociale domein en tussen de dagelijkse praktijk, onderzoek en beleid. Met de master op zak zijn verloskundigen in staat om evidence based – aan de hand van wetenschappelijke onderbouwing – inzichten vorm te geven in de praktijk. Ook worden verloskundigen toegerust om deel te nemen aan regionale en (inter)nationale werkgroepen binnen het brede domein van de geboortezorg en leren zij onderhandelingen te voeren met verzekeraars of te starten met promotieonderzoek. De master kan niet gevolgd worden door andere zorgverleners.Student Verloskunde met boeken - foto RUUDPOS.NL©

Hoe ziet de joint degree master eruit?
De drie academies, verdeeld over de locaties Amsterdam, Groningen, Rotterdam en Maastricht, leveren allemaal hun eigen bijdrage aan de master. AVAG/Inholland is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en Rotterdam voor de examencommissie en opleidingsadviescommissie. Maastricht/Zuyd draagt als penvoerder zorg voor de studentadministratie en de financiën en levert de opleidingsmanager. Daarnaast heeft iedere academie de coördinatie over een module, biedt elke locatie een eigen keuzemodule en zijn in de modules docenten van alle academies actief.

Liesbeth Kool is docent en onderzoeker aan de opleiding Verloskunde in Groningen en heeft in de ontwikkeling van de master een bijdrage geleverd aan het didactisch concept binnen de master: “Daarbij is gekozen voor het organiseren van het onderwijs op basis van blended learning, waarbij studenten complexe vraagstukken uit de praktijk methodisch aanpakken aan de hand van design-based learning principes. Ze leren daarbij om op gestructureerde wijze innovaties in de zorg toe te passen. De opleiding wordt deels online aangeboden om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de situatie van de studenten, die allen als verloskundige werkzaam zijn binnen de geboortezorg.”

Meesterschap
Liesbeth is in het onderwijs van de master ook coördinator van de ‘lintmodule’ Professionaliseren, die gedurende de hele opleiding langs alle modules loopt. Liesbeth: “Met behulp van een vaste peergroep en een coach vanuit de opleiding ontwikkelt de student zich in twee jaar richting meesterschap.”

Binnen de verloskunde bestond al langer de wens om een master te ontwikkelen. De opleiding Verloskunde binnen Hogeschool Inholland, de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG), startte daarom in 2009 met (het opzetten van) de onderzoeksafdeling Verloskundige Wetenschap / Midwifery Science aan het VUmc (nu Amsterdam UMC).

Wim Gorissen, directeur van AVAG: “De ambitie was aanvankelijk een wetenschappelijke master. Wij vinden het noodzakelijk om de beroepsgroep te academiseren, zodat we verloskundigen in staat stellen nu en in de toekomst op basis van wetenschappelijke kennis de juiste zorg aan zwangeren te blijven geven. Ingehaald door de tijd zijn er inmiddels goede mogelijkheden studenten ook binnen de hbo-context de gewenste academische vorming mee te geven.”

Leerzaam aanvraagprocesStudenten verloskunde studeren samen - foto RUUDPOS.NL©Omdat de drie verloskundeacademies het doel van een master gezamenlijk dragen, is er gekeken hoe dat in samenwerking met elkaar én de beroepsvereniging KNOV tot stand kon komen. Na een grondige gezamenlijke voorbereiding kwam het tot een blauwdruk voor de joint degree master. Het ministerie van OCW gaf groen licht, de opleiding kon verder worden ontwikkeld en vervolgens werd accreditatie aangevraagd bij de NVAO.

Kwaliteitsadviseur Geeske Dronkers heeft dit traject samen met haar collega Joyce Kors (onderwijskundige bij AVAG) begeleid: “Het was een intensief en leerzaam aanvraagproces: best complex om alle opleidingsstukken op orde te maken en betrokken medewerkers van de drie academies voor te bereiden op de visitatie in maart. Het positieve oordeel van het panel was een mooie beloning voor het harde werken van heel veel mensen.”

In mei kwam het positieve besluit van de NVAO: de master kan in september écht van start. Er is gewerkt met vooraanmeldingen; daardoor zijn de dertig beschikbare plekken nu al opgevuld met vijftien pas afgestudeerde verloskundigen en vijftien verloskundigen die al langer werkzaam zijn.

Meer weten?

Meer weten over het onderwijsprogramma van de masteropleiding? Ga dan naar www.masterverloskunde.nl.

Ben je nieuwsgierig naar het proces van de totstandkoming van de master of wil je hier vanuit je eigen vakgebied of opleiding over sparren? Dan kun je contact opnemen met Geeske Dronkers of Joyce Kors.