Promotie Bahareh Goodarzi op risicoselectie in de geboortezorg

Bahareh Goodarzi promoveerde op vrijdag 10 februari aan de Vrije Universiteit Amsterdam op risicoselectie in de geboortezorg, met in het bijzonder aandacht voor diversiteit en inclusie. Zij verdedigde haar proefschrift met de titel Putting risk in its place: the complexity of risk selection in maternal and newborn care”.

Haar verdediging was indrukwekkend. Bahareh daagt met haar proefschrift de zorgverleners in de geboortezorg uit om naar zichzelf te kijken hoe zij risicoselectie toepassen en wat het effect daarvan is op mensen die gebruik maken van de geboortezorg. Ook roept ze op tot een politieke en maatschappelijke discussie over risicoselectie.

Aansluitend op de promotie vond er in Pakhuis de Zwijger een symposium plaats waar experts met elkaar in gesprek gingen over de invloed van zorgorganisatie en discriminatie op de gezondheid van de zwangere persoon en het kind.

Bekijk hier de promotie terug:

 

Meer over risicoselectie in de geboortezorg:

Het doel van risicoselectie is om de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek te leveren. In de praktijk bestaat er een wanverhouding tussen de zorg die nodig is en de zorg die verleend wordt. De verleende zorg hangt bijvoorbeeld sterk af van een postcodegebied. Ook worden zwangeren en pasgeborenen die in armoede leven of een migratieachtergrond hebben vaker ernstig ziek en overlijden vaker tijdens en na de zwangerschap. Bahareh deed onderzoek naar risicoselectie vanuit verschillende perspectieven: wat het betekent, de historie, de organisatie en de praktijk. In haar proefschrift bediscussieert ze waarom er een discrepantie bestaat. Na de verdediging vindt een middagprogramma plaats in Pakhuis de Zwijger, waarin onder de loep wordt genomen hoe risicoselectie verbeterd kan worden om de geboortezorg rechtvaardiger te maken.

 

Lees haar proefschrift: https://bit.ly/3PILM4Z

of scan de QR: