Promotie Hilde Perdok

Op 11 december 2017 promoveert onderzoeker en verloskundige Hilde Perdok op het onderwerp ‘Challenges of integrating maternity care’. Voorafgaand aan haar promotie vindt er een minisymposium plaats: ‘Verloskundigen op 1 lijn’.  Iedereen is van harte welkom om het symposium en de verdediging bij te wonen.

Uit het proefschrift van Hilde blijkt dat zorgverleners continuïteit van zorg voor de zwangere vrouw belangrijk vinden, maar dat er juist tussen eerste- en tweedelijns verloskundigen geen consensus is wat betreft de verdeling van verantwoordelijkheden en taken. Het doel van het minisymposium is om op basis van de bevinden uit het proefschrift de verloskundigen op 1 lijn te krijgen.

Kom ook!

Maandag 11 december 2017

Symposium Verloskundigen op 1 lijn: 12.00 – 15.00 uur

Verdediging proefschrift: 15.45 uur

Locatie: Aula van de VU, Amsterdam

Aanmelden bij w.dejager@vumc.nl.