UMCG, VUmc en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen gaan samenwerken op het gebied van Midwifery onderzoek

Zij hebben daartoe deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de overeenkomst hebben ze vastgelegd om te streven naar verbetering van de geboortezorg in Noord-Nederland. Door de samenwerking wordt de expertise van verloskundig onderzoekers, huisartsen, gynaecologen en huisartsen gebundeld.

Daarbij is er vooral aandacht voor het verbeteren van de zorg aan kwetsbare zwangeren. Onderzoek naar deze groep is belangrijk, vanwege het relatief hoge aantal kwetsbare zwangeren en hoge babysterfte in delen van Noord-Nederland.

Meer onderzoek naar het verbeteren van de zorg aan kwetsbare zwangeren kan deze vrouwen steunen in hun zwangerschap, op alle gebieden waar zij dat nodig hebben. Vroegtijdige signalering en begeleiding op maat zijn van belang, naast de medische begeleiding ook ondersteuning bij een gezonde leefstijl, vertrouwen krijgen in het ouderschap, psychische begeleiding of hulp bij schulden.

Het UMCG beschikt over de unieke database Life Lines. Ook verloskundig onderzoekers gaan deze database gebruiken om de langetermijneffecten van de zorg aan zwangere vrouwen te bestuderen.

Midwifery onderzoekers worden gepositioneerd binnen de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het UMC Groningen en gaan intensief samenwerken met de afdelingen Obstetrie & Gynaecologie en Sociale Geneeskunde van het UMC Groningen.

 

Lees hier meer over het belang van en de visie over het midwifery onderzoek.