Nieuw: Factsheet Continuїteit van zorgverlener in de geboortezorg

De Factsheet Continuïteit van zorg is ontstaan uit een initiatief van diverse partijen. Midwifery Science heeft ook mee gewerkt aan de factsheet. Continuïteit van zorg is een van de pijlers uit de visie De verloskundige in 2030.

Continuïteit van verloskundige zorgverlener in de geboortezorg houdt in dat één verloskundige of een klein team van verloskundigen een vrouw begeleidt tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Vanuit de gelijkwaardige relatie met een vrouw en gericht op haar behoeften en wensen, plant, coördineert en verleent een verloskundige de zorg en werkt deze op onderdelen samen met andere zorgverleners. Continuïteit van zorg door verloskundigen kan op verschillende manieren vorm krijgen.

Meer achtergrondinformatie kun je lezen op de site van de KNOV.

De factsheet kun je ook vinden bij Midwifery Science.