Resultaten IRIS-studie

De IRIS-studie onderzocht of het aanbieden van standaard extra echo’s in het derde trimester van de zwangerschap zou leiden tot betere gezondheidsuitkomsten voor het kind. Belangrijkste resultaat: het is níet bewezen dat extra echo’s bijdragen aan betere gezondheidsuitkomsten voor het kind en zou daarom niet standaard aangeboden moeten worden.

Groeivertraging is een belangrijke risicofactor voor ziekte en sterfte onder pasgeboren baby’s. Steeds vaker worden echo’s standaard uitgevoerd om groeivertraging op te sporen, ook als daar geen medische reden voor is. Het was echter niet bekend of dit leidde tot betere uitkomsten. In de IRIS-studie (IUGR Risk Selection Study) werden de voor- en nadelen van routine echoscopie in het derde trimester gemeten bij een laagrisico zwangerschap. Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit voorkomen kunnen worden. Maar de echo zou  kunnen leiden tot onnodig medisch ingrijpen.

Resultaat en aanbeveling

Het standaard aanbieden van twee echo’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap niet tot betere gezondheidsuitkomsten voor de baby en er werden wel meer bevallingen ingeleid. Op basis van deze resultaten is het aanbieden van standaardecho’s in de laatste drie maanden van de zwangerschap aan vrouwen met een laag risico op complicaties niet aan te bevelen. Verder onderzoek is nodig naar het voorkomen van slechte uitkomsten door groeivertraging.

Benieuwd naar het volledige artikel? Het is gepubliceerd in het gezaghebbende British Medical Journal (BMJ). Dit artikel is gratis beschikbaar: