Elke Slagt-Tichelman gepromoveerd op moederkind-binding

Elke Slagt-Tichelman is op maandag 28 september gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op het onderwerp moederkind-binding.

Elke is docent en onderzoeker bij AVAG / Verloskundige Wetenschap. Haar proefschrift heeft als titel: “Moeder-kindbinding: determinanten en impact op de ontwikkeling van het kind, Uitdagingen voor de geboortezorg.”

De emotionele band die een moeder ervaart ten opzichte van haar kind, ontwikkelt zich al tijdens de zwangerschap en blijft stabiel tot de kindertijd. Het doel van Elkes proefschrift was om enkele mechanismen rondom moeder-kindbinding beter te begrijpen. Een ander doel was om kennis over de overgang naar het moederschap en de moeder-kindbinding te vergaren, die praktisch bruikbaar is voor zorgverleners.

Haar bevindingen ondersteunen de theorie dat moeder-kindbinding een proces is dat vroeg in de zwangerschap begint en postnataal doorgaat. Er is nu meer bewijs dat suboptimale moeder-kindbinding – bijvoorbeeld veroorzaakt door depressieve symptomen bij de moeder – bijdraagt aan gedrags- en emotionele problemen van kinderen.

Elke raadt zorgverleners in de dagelijkse praktijk aan om de moeder-kindbinding en de overgang naar het moederschap al vroeg tijdens de zwangerschap aan de orde te stellen en dit tijdens de zwangerschap te blijven doen. Interventies zoals groepseducatie gericht op binding en gehechtheid zijn tot nu toe het meest belovend gebleken om moeder-kindbinding te optimaliseren.

In 2016 heeft Elke voor een onderzoeksopzet binnen dit proefschrift een internationale prijs, de research proposal award van de International Confederation of Midwives (ICM) ontvangen. Het gewonnen bedrag heeft ze gebruikt voor de data-verzameling van het onderzoek.

Meer informatie over haar onderzoek en de belangrijkste bevindingen vind je op de site van Kennispoort Verloskunde.