Promotie Myrte Westerneng

Op 12 november is Myrte Westerneng gepromoveerd aan Amsterdam UMC op de relatie tussen routinematige derde-trimester echo’s en maternale angst en moederkind-binding. De titel van haar proefschrift is: “Third trimester routine ultrasound ultrasound in relation to prenatal maternal anxiety and bonding. Getting the picture.

In Nederland worden steeds vaker derde-trimester echo’s aangeboden om foetale groei te monitoren en intra-uteriene groeivertraging op te sporen. In dit proefschrift is op basis van een cluster gerandomiseerd trial gekeken naar de relatie tussen een derde-trimester routine echo en twee belangrijke psychologische uitkomsten: zwangerschapsspecifieke angst en moederkind-binding. Tevens zijn interviews uitgevoerd met zwangere vrouwen over hun ervaringen met een derde-trimester routine echo.

Download hier de digitale versie van het proefschrift.

Bevindingen

Sommige vrouwen, met name vrouwen met een hogere mate van depressieve symptomen voorafgaand aan de echo, zouden voordeel kunnen hebben van het aanbieden van een routinematige derde-trimester echo als het gaat om moederkind-binding. De gevonden effecten waren echter klein. Desondanks laten interviews met zwangere vrouwen zien dat vrouwen wel degelijk een bepaalde behoefte hebben aan een routinematige derde-trimester echo en zich ongemakkelijk voelen bij het idee om er geen te krijgen. Gewenning aan het krijgen van echo’s tijdens de zwangerschap lijkt hierbij een rol te spelen. Voor zwangere vrouwen heden ten dage die gewend zijn aan het krijgen van bevestiging over de gezondheid van hun baby door technologie, kan het mogelijk moeilijker zijn te vertrouwen op de signalen van hun lichaam.

Aanbevelingen

De implementatie van routinematige derde-trimester echo’s omwille van psychologische redenen wordt op basis van dit onderzoek niet ondersteund. We raden prenatale zorgverleners aan om meer aandacht te besteden aan psychologische processen en vrouwen te ondersteunen in het voelen van vertrouwen en het vormen van een band met de baby zonder zich hierin afhankelijk te voelen van een echo.

 

Myrte Westerneng werkt als docent aan de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen en is betrokken bij de afdeling Verloskundige Wetenschap aan Amsterdam UMC.

Vragen over dit onderzoek of proefschrift? Mail naar: myrte.westerneng@inholland.nl.