INCAS-2 website in de lucht

De INCAS-2 (INtegrated CAre System) studie is begin 2014 gestart, een landelijk onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit en optimale implementatie van integrale zorg.

 

Vanaf nu kunt u alles lezen over INCAS-2, integrale geboortezorg en de pilots in Leiden, Gouda en Rivierenland op www.incas2.nl.

Integrale zorg heeft als doel om de geboortezorg in Nederland te verbeteren waarbij de cliënt centraal gesteld wordt en de continuïteit van zorg wordt beschermd. Het INCAS-2 onderzoek is het vervolg op het INCAS-1 onderzoek. In dit onderzoek zijn bevorderende en belemmerde factoren voor de integratie van geboortezorg en de implementatie hiervan onderzocht.

De doelstellingen van het INCAS-2 onderzoek zijn:

  • Het verbeteren van kwaliteit van zorg door meer continuïteit van zorg;
  • Het bepalen van de kosteneffectiviteit van integrale zorg in vergelijking tot bestaande zorg;
  • Het vaststellen van een passende financieringsstructuur voor integrale zorg.

Lees meer over de INCAS-2, integrale geboortezorg en de pilots in Leiden, Gouda en Rivierenland op www.incas2.nl of hier op de site.