AVAG-symposium: Samen willen groeien

In september 2014 is de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) gestart met een vernieuwd curriculum Verloskunde. Een curriculum dat niet alleen aansluit bij de jongste ontwikkelingen in de geboortezorg, maar ook is gebaseerd op de actuele ontwikkelingen en inzichten in het medisch onderwijs.

Aan de totstandkoming van dit nieuwe curriculum is een intensief traject voorafgegaan. Een traject waarbij wij nauw hebben samengewerkt met diverse experts en dat wij hebben ervaren als een prikkelende, waardevolle reis door de wereld van de geboortezorg en het medische onderwijs.

De opgedane kennis willen wij graag delen met u als opleider (stagebegeleider) in de geboortezorg, onderwijsmanager en met andere betrokkenen. In theorie, maar zeker ook in beleving. Dat doen we met een symposium op vrijdag 28 november in Amsterdam. Een dag waarop de bewegingen in het medisch verloskunde  onderwijs centraal staan.

Op het symposium kunt u luisteren naar sprekers als de Deense Flemming Jakobsen PhD over zijn interprofessionele unit orthopedie,  Prof. dr. Olle ten Cate over kwalificerende eindtaken en Prof. dr. Gerda Croiset over het belang van academische vorming. Rondetafelgesprekken bieden ruimte om met de sprekers in gesprek te gaan over thema’s als interprofessioneel opleiden en onderwijs en onderzoek. In een groot aantal workshops worden diverse aspecten verder uitgediept en kunt u het onderwijs zelf ervaren.

Wij hopen u tijdens dit symposium te mogen ontmoeten. Zodat we elkaar kunnen inspireren tot innovatief medisch onderwijs met  als resultaat professionals die met elkaar een waardevolle bijdrage leveren aan hoogwaardige geboortezorg.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.