AVAG biedt verloskundigen masterfonds

Zestien verloskundige stagebegeleiders beginnen in september met een academische masteropleiding dankzij het masterfonds van AVAG. Ze hebben een academische opleiding gekozen die past bij hun ambities en ze worden daarin door AVAG ondersteund. De overeenkomsten zijn op 17 mei ondertekend. Wij zijn trots op deze groep zeer gemotiveerde verloskundigen!

Onze studenten worden binnenschools opgeleid door masteropgeleide of gepromoveerde docenten. Dat willen we ook voor hun stage. Zeker ook in de praktijk hebben onze studenten rolmodellen nodig; verloskundigen die hen begeleiden in het evidence based werken en reflecteren op hun beroep. Maar masteropgeleide stagebegeleiders zijn er nog niet zoveel.

Daarom heeft AVAG het masterfonds opgericht. Het fonds dient meerdere doelen. Met het masterfonds stimuleert AVAG de academische opleiding van stagebegeleiders. De academisering van de verloskunde krijgt hiermee een steun in de rug. De stagebegeleiding krijgt meer academisch niveau. En de stagepraktijken gaan deelnemen aan onderzoek, door mee te denken over onderzoeksvragen en het verzamelen van data.

Het is de bedoeling om deze opleidingsronde de komende jaren te herhalen.

Hieronder alle zestien bij elkaar tijdens de ondertekening op 17 mei.

20160517_154653

20160517_151155