Cliënten beslissen mee over onderzoeksagenda Geboortezorg

Op 13 juni zetten de vakgroep Midwifery Science (VUmc) en cliëntenorganisatie Geboortebeweging hun handtekening onder een contract dat vergaande samenwerking vastlegt.

Directeur Gea Vermeulen memoreert het unieke van dit moment: “Er is bij mijn weten in Nederland geen onderzoeksgroep die op deze structurele manier de doelgroep betrekt. Het is pionieren en we zijn erg benieuwd naar wat dit ons als onderzoekers op gaat leveren.” Joyce Pula van de Geboortebeweging vult aan: “We zijn blij met deze kans om zwangeren en jonge ouders een stem te geven, ja zelfs de onderzoeksagenda mee te kunnen bepalen.”

 

Zwangeren

Cliëntorganisaties vertolken steeds actiever de stem van zwangere vrouwen bij de inrichting van de geboortezorg. Eén van die organisaties is de Geboortebeweging. Haar visie, samen te vatten als “vrouwgestuurde geboortezorg” is:

* Een samenleving waarin het recht van de vrouw om haar kind te dragen, baren en verzorgen op haar eigen wijze breed wordt gedragen.

* De vrouw is de actor gedurende haar zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Zij kiest zelf hoe, waar en met wie zij bevalt.

* Het zorgsysteem informeert, faciliteert en ondersteunt haar bij het maken van die keuzes.

 

Lancet 2015

VUmc/Midwifery science en de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) steunen de visie zoals verwoord in de Lancet series 2015. Zij willen bijdragen aan een geboortezorg die tegemoet komt aan de behoeften van vrouwen, die hun kwaliteiten en zelfvertrouwen versterkt en zich richt op het bevorderen van normale reproductieve processen.

 

Innovatie

Inspraak en medezeggenschap van cliëntenorganisaties in de inrichting en het beleid in de geboortezorg zijn hiervoor essentieel. En datzelfde gaat op voor het wetenschappelijk onderzoek in de geboortezorg. Midwifery science/AVAG wil op een innovatieve manier inspraak en medezeggenschap in het geboortezorgonderzoek daadwerkelijk in praktijk brengen.

De Geboortebeweging wil er op deze manier aan bijdragen dat via onderzoek kennis wordt vergaard:

* die vrouwen helpt hun eigen keuzes te maken in het dragen, baren en verzorgen van haar kind,

* die het zorgsysteem dusdanig kan veranderen dat vrouwen altijd de informatie, mogelijkheden en ondersteuning ontvangen die zij hierbij nodig hebben.

 

Vaste vertegenwoordiger

Per april is een lid van de Geboortebeweging tevens lid van de afdeling Midwifery science. Zij heeft dezelfde rol en invloed als de senior onderzoekers van de afdeling. Zij adviseert, beoordeelt en beslist mee over het onderzoeksprogramma van de afdeling. Zij maakt met ondersteuning van de afdeling eigen onderzoeksvoorstellen. Binnen enkele onderzoeksprogramma’s beslist ze mee over de onderzoeksvragen, neemt ze deel aan de begeleidingscommissie en adviseert ze over evaluatie en implementatie.

Zij raadpleegt namens de Geboortebeweging een brede achterban, zodat zij met haar adviezen en besluiten de stem van een brede groep vrouwen vertegenwoordigt.

 

Leerproces

Wij zien deze positie als een leerproces. Centraal staat de vraag: wat is er nodig om cliënten daadwerkelijk te laten meebeslissen? Hoe vergaart de cliëntvertegenwoordiger de kennis en informatie om mee te beslissen? Hoe vertegenwoordigt zij het beste de mening van haar achterban, en geeft zij een stem aan de behoeften van vrouwen met een uiteenlopende sociale, maatschappelijke, economische en culturele achtergrond? Hoe resulteert de invloed van de cliëntbeweging daadwerkelijk in voor vrouwen relevante prioriteiten? Hoe gaan we om met een eventuele spanning tussen de wetenschappelijke interesse en de voor vrouwen relevante prioriteiten?

 

Uitkomst

In dit proces gaan Geboortebeweging en Midwifery Science samen op pad. Het Athena-instituut zal dit proces begeleiden en de ervaringen evalueren, zodat kennis wordt opgedaan waar andere cliëntorganisaties en andere onderzoekers van kunnen profiteren. Over twee jaar hopen wij te kunnen zeggen: medezeggenschap van cliënten in het onderzoek in de geboortezorg is een vanzelfsprekendheid geworden.

 

 

Joyce Pula, Rachel Verweij, De Geboortebeweging

Ank de Jonge, Gea Vermeulen, VUmc/Midwifery science en AVAG.

 

joyce - gea tekenen 2

Het contract is getekend

joyce-rachel-ank

Een toast op een unicum in Nederland