AVAG verder als dochterstichting Inholland

Na een zeer zorgvuldig proces is AVAG sinds 22 maart een dochterstichting van Hogeschool Inholland.

Voorheen was de opleiding Verloskunde een samenwerkingsinstituut tussen Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC, locatie VUmc. Deze juridische vorm van de samenwerking was voor een bepaalde duur en is per 22 maart 2022 opgeheven. AVAG blijft uiteraard samenwerken met Amsterdam UMC en UMCG en legt die samenwerking vast in een nieuwe overeenkomst.

Als dochterstichting van Hogeschool Inholland sluit AVAG aan op de strategische, beleidsmatige en financiële cyclus van Inholland. Wel houdt AVAG haar zelfstandigheid en veel wendbaarheid en zeggenschap in het vormen van haar strategie, (financieel) beleid, kwaliteitsbewaking en de samenwerking met UMC’s en andere regionale partners in Amsterdam en Groningen.