SOV en KNOV zetten belangrijke stap op weg naar Master Verloskunde

Met trots laten de Samenwerkende opleidingen verloskunde (SOV) en het bestuur van de KNOV weten dat het gelukt is om een gezamenlijke en gedragen toekomstvisie te formuleren op het opleidingscontinuüm verloskunde, met daarin bachelor, master en promotietrajecten. Hier hebben zij het afgelopen jaar samen aan gewerkt. In deze visie zijn gezamenlijke argumenten en kaders geformuleerd om het verloskundig onderwijs aan te laten sluiten op de ontwikkelingen van de toekomst.

Wim Gorissen (AVAG):
“Nadat jarenlang elke verloskunde academie op haar eigen wijze het masteronderwijs heeft gestimuleerd, hebben SOV en KNOV nu voor het eerst een gezamenlijke visie op het opleidingscontinuüm voor de verloskunde geformuleerd. Daardoor kunnen we beter onderbouwen waarom naast de bestaande bachelor verloskunde en de promotietrajecten, er ook een maatschappelijke noodzaak bestaat voor een Master Verloskunde. Dat biedt een goede basis om die nu ook echt op alle vier de opleidingslocaties van de grond te krijgen.”

Marianne Nieuwenhuijze (AVM):
“In de verloskunde horen ervaring en kennis onlosmakelijk bij elkaar om samen met de vrouw (en haar partner) goede zorg te geven. Wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe inzichten en effectiviteit van innovatieve aanpakken helpen om onze zorg te verbeteren. Deze kennis vindt op verschillende manieren zijn weg naar de praktijk en de opleidingen. Een masteropleiding biedt verloskundigen de mogelijkheid om competenties te ontwikkelen waarmee zij kritisch bijdragen leveren aan regionale zorgafspraken en nieuwe inzichten kunnen implementeren in de regio.

Willemijn Eekhof (VAR):

Het is zeer belangrijk en mooi om toekomstgericht onderwijs aan te bieden. De zorg wordt complexer en hiermee de vraagstukken ook. Met deze visie op het opleidingscontinuüm voor verloskunde is er een gedegen concept om studenten zowel praktisch als onderzoekend op te leiden. Er is hiermee ruimte voor verdieping, innovatie en leiderschap. Met een masteropleiding dragen we bij aan kennisontwikkeling voor verloskundige zorg. Met een Ba-Ma-PhD structuur is er voor (aankomend) verloskundigen een goede opzet om je verder te ontwikkelen.

Carola Groenen (KNOV):
‘Via de KNOV is al sinds eind jaren negentig gewerkt aan de academisering van de verloskunde. In de visie op de verloskunde in 2030 hebben we ook vastgelegd dat we de ambitie hebben dat de verloskundige academisch geschoold is. Die ambitie blijft op het netvlies. Ik ben ongelooflijk trots dat we samen met de academies tot dit resultaat zijn gekomen. Ik beschouw dit als een belangrijke stap op weg naar een Master Verloskunde waar verloskundigen die dat willen aan deel kunnen nemen.

De samenwerkende academies gaan als toekomstig eigenaren en aanbieders van het onderwijs nu aan de slag met het ontwikkelen van een curriculum en ervoor zorgen dat er erkenning komt voor de Master Verloskunde. De KNOV blijft als adviseur betrokken.’

 

Bron: website KNOV