Score keuzegids HBO voltijd 2014

Begin oktober van dit jaar is de Keuzegids Hbo Voltijd 2014 uitgekomen. Met een totaalscore van 72 (Amsterdam) en 64 punten (Groningen) is AVAG vooruitgegaan ten opzichte van vorig jaar (totaalscore van 64 en 60 punten).

Vanwege een onjuiste puntenvermelding is er een erratum op de eerste gedrukte versie uitgegeven; in de gedrukte versie staan nog onjuiste scores.
De Keuzegids haalt zijn cijfers uit de Nationale Studenten Enquête. Deze NSE meet jaarlijks het studentoordeel over het onderwijs, de docenten, de onderwijsinstelling en de faciliteiten. Nuttig voor de opleiding, want zo kan zij concreet werken aan verbeteringen.
AVAG scoort hoog op de inhoudelijke aspecten van het onderwijs. In de Keuzegids is te zien dat andere verloskunde opleidingen (Maastricht en Rotterdam) nog hoger scoren.

Het expertoordeel dat de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) in 2013 over AVAG heeft afgegeven, kwam te laat voor deze Keuzegids 2013. Dit expertoordeel is wel te vinden op de website van de NVAO (Amsterdam ++ en Groningen +).
AVAG is vorig jaar in opdracht van de NVAO beoordeeld op alle zestien standaarden die de NVAO kent. Negen (Groningen) en tien (Amsterdam) van de zestien standaarden zijn beoordeeld met een Goed, zoals de standaard “Beoogde eindkwalificaties” en “Gerealiseerde eindkwalificaties”. Deze uitzonderlijk positieve accreditatie geeft aan dat de opleiding een hoog niveau heeft en goed in elkaar zit.

Verbeteracties

De NSE is een bron voor continue verbeteracties. In Groningen wordt hard gewerkt om de huisvesting te verbeteren: binnenkort wordt een extra gebouw in gebruik genomen. Ook in Amsterdam is de huisvesting afgelopen jaren verbeterd. Momenteel loopt er een langetermijnproject om te verhuizen naar de Zuid-As. Dit zal pas in 2016/7 plaatsvinden.
Ook binnen de ICT zijn er verbeteringen doorgevoerd, zo is er op korte termijn online toegang tot studentenvoortgangsgegevens; een grote wens van studenten.

Kortom: AVAG gaat gestaag verder met het verbeteren van het onderwijs, de leeromgeving en communicatie met studenten.