Nieuwe module Zwangerschap en Geboorte gelanceerd

Sinds 4 juli staat de module Zwangerschap en Geboorte online, met daarin ervaringsverhalen van vrouwen over zwangerschap en geboorte, ondersteund met betrouwbare informatie. Met deze module wil het Childbirth Network en de Stichting PratenOverGezondheid zwangere vrouwen een plek bieden waar ervaringsverhalen samenkomen met betrouwbare informatie. Voor erkenning en herkenning bij zwangeren en hun omgeving, maar zeker ook bruikbaar in de (bij)scholing van (aanstaande) zorgverleners.

Symposium 4 juli

De module is op 4 juli gelanceerd tijdens een middagsymposium in Groningen. Tijdens een interactieve paneldiscussie kwamen deelneemsters en gebruikers van de module aan het woord. Zij vertelden waarom zij bijgedragen hebben aan de module en waarom een website als deze zo belangrijk is. Ook aanwezigen uit het publiek benoemden het belang van en de vraag naar een website met ervaringsverhalen ondersteund door betrouwbare informatie. Sommigen gaven aan dat zij dit zelf rondom hun eigen zwangerschap en jonge ouderschap zo gemist hadden. Mooi om zorgverleners, zwangeren en geïnteresseerden zo samen met elkaar te zien praten over de module Zwangerschap en Geboorte.

Het was een inspirerende middag, begeleid door Dunya Khayame, actrice en tevens verloskundige.

Wij willen nogmaals alle vrouwen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie module en nodigen iedereen uit een kijkje te nemen op de website!

De module is te vinden op de websites www.pratenovergezondheid.nl en www.childbirthnetwork.nl.