Marjolein Tasche nieuwe voorzitter AVAG-bestuur

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) verwelkomt per 1 september een nieuwe bestuursvoorzitter. Elsa Norde draagt haar voorzitterschap over aan Marjolein Tasche.

Marjolein Tasche heeft een medische en wetenschappelijke achtergrond in de huisartsgeneeskunde. Sinds 2004 is zij werkzaam in het HagaZiekenhuis, sinds 2008 als lid Raad van Bestuur. Sinds de fusie van het HagaZiekenhuis en de Reinier de Graaf Groep in 2013 en later ook het Langelandziekenhuis, is zij  lid van de Raad van Bestuur van de Reinier Haga Groep en directievoorzitter van het HagaZiekenhuis.

Marjolein Tasche website

Academisering verloskunde

Met de deskundigheid en ervaring van Tasche als gepromoveerd wetenschapper in de eerstelijnsgezondheidszorg en als bestuurder in de ziekenhuiswereld hoopt AVAG haar missie te realiseren: een academische opleiding Verloskunde. AVAG is van mening dat alle verloskundigen tot op het niveau van een wetenschappelijke master moeten worden opgeleid. De geboortezorg van nu vraagt om verloskundigen die naast het geven van aandachtige zorg dichtbij de zwangere vrouw, óók medische besluiten kunnen nemen en kunnen samenwerken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

 

Elsa Norde is vanaf 2001 betrokken geweest bij AVAG en haar rechtsvoorganger. Zij heeft, vanaf 2008 als voorzitter van het AVAG-bestuur, haar jarenlange bestuurlijke en onderwijskundige ervaring in het hoger gezondheidszorgonderwijs ingebracht. In deze periode is op het gebied van de academisering van de verloskunde al veel bereikt, zowel in het onderwijs als in het onderzoek met de oprichting van de onderzoeksafdeling Midwifery science bij VUmc.

AVAG bedankt Elsa Norde van harte voor haar deskundigheid en inzet in het bestuur en voor de bereikte resultaten.