Koninklijke onderscheiding Marianne Prins

Met trots willen we jullie hierbij laten weten dat vanmiddag 26 april 2021 aan onze oud-collega en docent Marianne Prins een Koninklijke onderscheiding is uitgereikt door de burgemeester van Amsterdam. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Marianne Prins heeft deze onderscheiding gekregen als erkenning voor haar grote bijdrage in de afgelopen bijna veertig jaar aan het behoud en de doorontwikkeling van de Nederlandse verloskunde.

Naast haar werk als verloskundige en als docent aan de opleiding in Amsterdam, heeft zij in belangrijke mate bijgedragen aan de modernisering van de opleiding en de curriculumontwikkeling. Ook heeft zij het wetenschappelijk denken en -onderzoek binnen de opleiding geïntroduceerd en ontwikkeld; niet alleen binnen de Amsterdamse opleiding (eerst bij de KVV en later bij AVAG) maar binnen álle verloskunde opleidingen in ons land. Zij was verder (mede)auteur van vijf drukken van het handboek ‘Praktische Verloskunde’ en actief in landelijke werkgroepen en overlegorganen van de KNOV en daarbuiten.

Marianne is hiermee van groot belang geweest voor de kennisoverdracht aan nieuwe generaties beroepsbeoefenaren in de verloskunde. Voor de studenten aan onze opleiding was zij door haar persoonlijkheid een enorme stimulans en een rolvoorbeeld. Zij speelde (en speelt ondanks haar recente pensionering nog steeds) binnen en buiten de opleiding én in de geschiedenis van de Nederlandse verloskunde een belangrijke rol.

De onderscheiding is vanuit AVAG aangevraagd en ondersteund door een groot aantal personen vanuit opleiding en onderwijs, vanuit de wetenschap en vanuit de beroepsorganisaties en het werkveld.

 

De uitreiking is terug te zien op de site van de Gemeente Amsterdam (vanaf 4:13:30).