Over AVAG

AVAG is een onderwijs,- en onderzoeksinstituut op het gebied van de Verloskunde (midwifery). Zij leidt studenten op tot verloskundige en verricht onderzoek op het gebied van Midwifery Science. De verloskunde opleiding is een hbo bachelor; de licentie voor deze opleiding berust bij Hogeschool Inholland. Het onderzoek is wetenschappelijk en onderdeel van VUmc.

Onze missie

AVAG wil een vernieuwende en slagvaardige organisatie zijn, met twee stevige poten, onderwijs en onderzoek. Ons onderwijs leidt studenten op tot zelfstandige medische beroepsbeoefenaren, die de zwangere vrouw, haar partner en kind centraal stellen. Zij hebben wetenschappelijke bagage waarmee zij de zorg voortdurend verbeteren. Ons onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan de kennis over en innovatie van de verloskunde (midwifery) en de geboortezorg in het algemeen.

AVAG wil een organisatie zijn die haar professionals in onderwijs en onderzoek stimuleert om hun talent en ambitie maximaal in te zetten. Ook studenten daagt zij uit om ambitieus te zijn en tijdens hun opleiding het beste uit zichzelf te halen.

AVAG wil een open en transparante organisatie zijn, met brede contacten in de samenleving. Zij luistert naar de wensen en behoeften van studenten en vertaalt deze naar voortdurende verbeteringen in het onderwijs. Zij stimuleert en staat open voor vernieuwing van buitenaf en vertaalt ontwikkelingen adequaat naar haar onderwijs en onderzoek.


Uit onze visie

AVAG leidt verloskundigen op die de zorg organiseren rondom de cliënt en vrouwen stimuleren om goed geïnformeerd eigen keuzes te maken. Ons vertrekpunt is: zwangerschap en geboorte zijn normale, fysiologische processen en onder– en overbehandeling moeten worden voorkomen.
Keuzevrijheid voor vrouwen is voor ons een belangrijke waarde.

Academisch onderzoek leidt tot fundamenteel beter begrip van zwangerschap en geboorte, laat zien welke zorg effectief is en zorgt voor innovatie. Midwifery science plaatst de zwangere vrouw, haar partner en kind in het centrum en bundelt klinische, epidemiologische, psychologische en sociologische perspectieven om de zorg voor hen zo goed mogelijk te maken.

De norm voor onze opleiding is de goede student die uitdagend onderwijs wil en bereid is om zich hiervoor maximaal in te zetten. Ons doel is dat studenten het beste uit zichzelf kunnen halen, in de opleiding als geheel een hoog niveau wordt behaald en het beroepenveld uitstekende verloskundigen krijgt.

Wij willen een leergemeenschap zijn van docenten, onderzoekers, studenten en professionals in het werkveld. In deze gemeenschap delen wij kennis en ervaring en stimuleren wij elkaar om kritisch en innovatief te zijn.

 

Voor onze volledige missie en visie, klikt u hier.


Laatste nieuws

Nieuwsarchief