image
image

Beste lezer,

We bevinden ons sinds maart in een bijzondere tijd, die ook voor AVAG ingrijpende gevolgen heeft. Halverwege maart zijn we vanwege de maatregelen ten gevolge van de COVID-19 pandemie, in zeer korte tijd omgeschakeld naar volledig online onderwijs. Het theorie-onderwijs en -toetsing kon daardoor vrijwel volledig doorgaan. Het vaardigheidsonderwijs kwam echter helemaal stil te liggen. Hetzelfde gold voor de meeste stages; alleen de eerstelijnsstages in het vierde jaar zijn voor een belangrijk deel nog doorgegaan.

In deze InTouch vertellen we graag hoe we met veel inzet van docenten, onderwijsondersteuners, onderzoekers, stagepraktijken, studenten en anderen, hebben geprobeerd de studieachterstand voor onze studenten zoveel als mogelijk te beperken. Dat viel en valt niet altijd mee. Collega’s, maar ook studenten hebben het soms zwaar. De een vanwege extra (zorg)taken in de privéomgeving, de ander vanwege het moeten omschakelen naar een digitale omgeving. Maar met zijn allen leveren we desondanks een mooie prestatie. Iets om trots op te zijn! Tegelijkertijd zijn we ook verder gegaan met het vormgeven van de nieuwe toekomst voor AVAG als instituut. Een extern adviesbureau gaat de nieuwe governance uitwerken voor AVAG in de binnen Inholland ingebedde situatie. En een nieuwe samenwerkingsovereenkomst uitwerken tussen Inholland en VUmc, met medeneming van UMCG, om samen te blijven werken aan het onderwijs en onderzoek in de verloskunde. Daarbij wordt specifiek onderzocht hoe we het beste een toekomstbestendige opleidingslocatie in Groningen kunnen borgen. In landelijk verband werken we, met de andere twee verloskunde-opleidingen en de KNOV, verder aan een visie op het opleidingscontinuüm voor de verloskunde en de plaats daarbinnen voor een master verloskunde. Daarna gaan we dit gezamenlijk verder uitwerken richting een curriculum voor een MSc Verloskunde, die vanuit de huidige opleidingen in samenwerking met de verbonden universiteiten (voor ons VUmc en UMCG) kan worden aangeboden. Ik wens u weer veel leesplezier met deze InTouch.

InTouch

Juli 2020, Nr. 25, 12de jaargang

InTouch is een gratis magazine voor alle afgestudeerden en relaties van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. InTouch wil eraan bijdragen dat het contact tussen de Academie en iedereen die daar onderwijs heeft gevolgd of een relatie is, in stand blijft en zo mogelijk intensiever wordt. Wij stellen reacties en suggesties bijzonder op prijs. Hebt u opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten!

Redactieadres

Vlaardingenlaan 1

1059 GL Amsterdam

Telefoon: 020-495 34 56

intouch@verloskunde-academie.nl

Redactie

Stefanie Hendriks, Joyce Kors, Trudy Klomp, Anna Tsiamparlis-Wildeboer, Anne-Marike Smit, Veerle Takes

Eindedactie

Stefanie Hendriks

Ontwerp en opmaak

Fotografie

Ruud Pos

Adressenbestand

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat AVAG zorgvuldig met uw adresgegevens om. Indien u wijzigingen door wilt geven, kunt u dit mailen naar

alumni@verloskunde-academie.nl of verzenden naar hierboven genoemd adres.

image