Evaluatie Curriculum

In de vorige InTouch kwam de curriculumevaluatie al aan bod, waarin we hebben gekeken welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Uit deze evaluatie is een rapport gekomen, waarin verbetervoorstellen zijn gedaan. Verschillende projectgroepen zijn aan de slag gegaan met verbeteringen uitwerken en implementeren. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.


Tekst: Stefanie Hendriks


VERANDERINGEN BINNEN STAGES

Uit de aanbevelingen kwam naar voren dat de stages op een aantal punten verbeterd konden worden. Er worden komend studiejaar en de jaren daarna een aantal veranderingen doorgevoerd. Komend studiejaar komt de Public Health-stage in jaar 4 te vervallen, waardoor er extra ruimte komt voor een keuzestage die studenten vrij kunnen invullen. Gaan studenten pas vanaf jaar 3 stagelopen in de tweede lijn en verandert de inhoud van KET 4.2. Verder wordt de doorlopende stage in jaar 1 geoptimaliseerd en wordt het aantal deeltaken door het samenvoegen van taken verkleind. Samen met het werkveld wordt komend studiejaar gekeken naar veranderingen in de toetsing van de stage. Hierbij komen op termijn de KPB’s te vervallen en komt er meer nadruk te liggen op feedback. Hiernaast is er een gezamenlijke werkgroep van de drie opleidingen Verloskunde onder leiding van Annemiek van der Kraan aan het kijken naar het knelpunt om tijdens de opleiding minimaal 5 episiotomieën te zetten en te hechten. Dit blijkt elk jaar voor een aantal studenten moeilijk haalbaar.

Naast deze veranderingen voortkomend uit de curriculum-evaluatie liep dit studiejaar een pilot met een nieuw beoordelingsformulier Professioneel Gedrag. Dit formulier is de afgelopen maanden door een aantal praktijken getest. Aan het beoordelingsformulier is een categorie toegevoegd die over integriteit gaat. Dat vinden wij een voorwaarde voor professioneel werken.

ONLINE STAGEBIEDERS

Tijdens de coronaperiode is er een alternatieve stagebegeleiding bedacht, waarbij input werd gevraagd aan verloskundigen in het werkveld voor bijvoorbeeld het schrijven van een verbeterplan voor een VSV of het bespreken van een complex zorgplan van een cliënt uit de praktijk. De oproep bleek een succes en zo konden er diverse toetsen toch nog afgerond worden. Deze manier van begeleiden is zo goed bevallen, dat we dit in het komende studiejaar gaan voortzetten.

In het volgende nummer van InTouch vertellen we graag meer over de veranderingen in ons binnenschoolse onderwijs.

Kennispoort Verloskunde Academiecongres 2020


Tekst: Joyce Kors


Op een zonnige maar koude februarimorgen liep ik vol verwachting van de trein naar de Fabrique in Utrecht. Wat ging deze dag met studenten, opleiders, stagebegeleiders en onderzoekers in de verloskunde brengen? Mary Refrew wist mij gelijk aan te zetten tot reflectie. Wat betekende haar verhaal voor ons? Welke stappen moeten wij zetten in onze verantwoordelijkheid voor goede verloskundige zorg waarbij de vrouw en haar kind echt centraal staan? Nieuwsgierig? De lezing van Mary is terug te kijken via Kennispoort Verloskunde. Daarna was het de beurt aan “onze” hoogleraar Verloskundige Wetenschap Ank de Jonge. In haar lezing neemt zij alvast een voorschot op haar inaugurele rede. Zij vraagt ons na te denken over onze aanwezigheid bij de vrouw tijdens de baring. Het vervolg op haar lezing staat op de site Kennispoort Verloskunde. Na Mary en Ank volgde er een rijk aanbod van lezingen en workshops; soms voor iedereen, soms voor specifieke doelgroepen. Mijn eerste workshop was specifiek voor alle promovendi in de verloskunde. Super om met elkaar na te denken over de dilemma’s en uitdagingen en wat zijn we al met een grote groep! In de middag heb ik gekozen voor de lezing van filosoof Joke Hermsen: ‘Meer kairos: pleidooi voor verstilling en verdieping.’ Wat een geweldige lezing, verplichte stof voor elke professional in de geboortezorg. Op de site van Kennispoort Verloskunde kun je meer lezen over haar pleidooi en de soms lastige balans tussen Kairos en Chronos.

In de volgende ronde mocht ik in de workshop ‘Digitale didactiek: Blended learning’ zelf een korte presentatie verzorgen over de digitalisering van het vaardigheidsonderwijs binnen AVAG. Na de korte presentaties door de opleidingen Verloskunde was het tijd voor het TRACK-spel. Tijdens het TRACK-spel combineren aanwezige studenten en docenten leerinhoud, didactische werkvormen en leertechnologieën tot uitdagende leeractiviteiten. Vooral het vaardigheidsonderwijs bleek een bron van inspiratie! Mijn impressie van de dag was natuurlijk beperkt, er was nog veel meer te horen en te zien. Ik hoorde bijvoorbeeld tijdens de afsluitende borrel dat ook de workshops ‘Bestaat de beste leermeester?’ en ‘Storytelling: verhalen, verleiden en verbinden’ meer dan de moeite waard waren. Alle presentaties en workshops zijn terug te vinden via de site van Kennispoort Verloskunde. Voor een impressie van het congres, kun je daar ook alle foto’s bekijken.

image