Symposium Cliëntparticipatie Wat wil de vrouw?

Leren van cliëntervaringen in de geboortezorg

In de geboortezorg houden we ons allemaal bezig met kwaliteitsverbetering. Regionale samenwerkingsverbanden nemen de regie in de organisatie rond de zwangere vrouw en er wordt hard gewerkt aan het inrichten van teams en betere samenwerking. Hoewel de zwangere vrouw in ons werk centraal staat, wordt zij nog amper betrokken in het verbeteren daarvan. Haar behoefte, haar zorgvraag en haar ervaringen worden niet of nauwelijks gehoord. Niet omdat we daar als professionals niet voor open staan, maar omdat ons denken & doen daar nog niet voldoende op is ingesteld. En hoe we het moeten aanpakken, is vaak nog onduidelijk.

De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) organiseert, samen met de cliëntenorganisatie De Geboortebeweging, een symposium om met elkaar te onderzoeken hoe we de cliënt een rol kunnen geven. Hoe kunnen we haar behoeften en ervaringen vertalen naar onderzoek en naar optimale zorg op maat? En hoe kunnen we haar betrekken bij dat onderzoek, en in de organisatie van die zorg?

Alles begint met luisteren. Vier vrouwen vertellen op deze dag hun verhaal. Elk vanuit hun eigen perspectief, met hun eigen ervaringen en hun eigen vragen. Wat kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen we elkaar motiveren én faciliteren om er ook echt mee aan de slag te gaan. Sprekers uit binnen- en buitenland zorgen voor het wetenschappelijke kader, de verdieping en ‘best practices’.

Voor dit symposium worden zorgverleners uit de eerste en tweede lijn uitgenodigd, plus academische praktijken, beleidsmakers, cliëntenorganisaties en onderzoekers.
De uitnodiging en het volledige programma volgen binnenkort.
Heeft u vragen of een bijdrage? Laat het ons weten op stefanie.hendriks@inholland.nl