Beroep en vervolgstudies

Het beroep van verloskundige is veelzijdig en volop in ontwikkeling. Doel is om de zorg zo in te richten, dat moeder, (aanstaande) kind en partner echt centraal staan. Samenwerking is het sleutelwoord voor verloskundigen anno nu. Bekijk het interview met Janine Lazet om van een ervaren verloskundige te horen wat het vak te bieden heeft.Hoewel tachtig procent van de afgestudeerde verloskundigen het vak van verloskundige daadwerkelijk praktiseert, kun je met de opleiding tot verloskundige meer beroepen kiezen dan je op het eerste gezicht misschien denkt. Zo kun je je als verloskundige specialiseren tot klinisch verloskundige, onderzoeker, docent, echoscopist, beleidsmaker en counsellor. De specialisaties breiden zich de komende jaren naar verwachting alleen maar uit, want het beleid in de zorg is erop gericht de mogelijkheden voor specialisatie van verloskundigen te doen toenemen. De verloskundige opleidingen stimuleren deze ontwikkeling door uitgebreide na- en bijscholingscursussen aan te bieden en de studenten tijdens de opleiding al keuzeminoren aan te bieden. Denk dan bijvoorbeeld aan een minor echografie. Ook kun je wetenschappelijke minoren kiezen zoals Evidence Based Practice of Health Sciences. Studenten die meer aankunnen dan het gewone studieprogramma krijgen de mogelijkheid een plusprogramma te volgen. Aan het einde van het eerste studiejaar kun je starten met extra studieonderdelen die je academische vorming verbreden en verdiepen. In het vierde studiejaar kun je dan, naast de wo pre-master, extra onderdelen van een wo-masterprogramma volgen. Hierdoor kun je in vijf jaar een wo-master behalen, naast de hbo-bachelor Verloskunde. Met deze master kun verschillende beroepen uitoefenen:

-       Wetenschappelijk onderzoeker

-       Richtlijnontwerper

-       Beleidsadviseur

-       Bestuurslid (kwaliteit/onderzoek) van een beroepsvereniging

-       Referent / Reviewer

-       Expert Evidence Based Practice

-       Participant in een kenniskring behorend bij een lectoraat

-       Klinisch epidemioloog

-       Promovendus


Kijk voor meer info over het beroep van verloskundige op:
www.verloskundige.info
www.knov.nl

Kijk voor meer informatie over doorstuderen op:
www.knov.nl/voor-toekomstige-verloskundigen/opleidingen/

Ben je benieuwd naar de KNOV visie op de verloskundige zorg? Lees het hier.

Ben je benieuwd naar het huidige verloop van de loopbaan van afgestudeerde verloskundigen in Nederland? Lees de laatste NIVEL-peiling.