Midwifery Science

Onderzoek is naast onderwijs de tweede belangrijke pijler van AVAG. De afdeling is in 2009 opgericht en heeft sindsdien het onderzoeksdomein Midwifery Science nadrukkelijk mee op de kaart gezet. De medewerkers van de vakgroep Midwifery Science verrichten vanuit het VUmc Amsterdam (divisie VI) wetenschappelijk onderzoek naar de verloskundige zorg voor laag-risico vrouwen in Nederland. Dit onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan continue kwaliteitsverbetering van de verloskunde (midwifery) en de geboortezorg in het algemeen.

Vanuit de afdeling Midwifery Science worden talloze onderzoekslijnen uitgezet voor de thema’s kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de verloskundige zorg. Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn de Incas-studie, waarin de voorwaarden voor een integraal zorgmodel worden onderzocht en de landelijke Deliver-studie waarin de kwaliteit en organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg in kaart is gebracht. 


Minstens zo belangrijk is de bijdrage die de afdeling levert aan de wetenschappelijke leerlijn van de AVAG. Dit wordt versterkt doordat aan veel van de onderzoeksprojecten wordt deelgenomen door docenten (promovendi) van de opleiding. Zij fungeren als rolmodel en brengen de resultaten van het onderzoek direct terug in het onderwijs. Voor studenten met wetenschappelijke interesse zijn er diverse mogelijkheden om zelf onderzoek te verrichten en zich extra te specialiseren via de minor evidence based practice. 

Laatste nieuws

Nieuwsarchief

25 publicaties voor Midwifery Science

De onderzoekers van Midwifery Science van AVAG/VUmc hebben in 2013 al 25 publicaties op hun naam staan.

Lees meer

Midwifery Science: Pijnbestrijding met gas is veilig en effectief tijdens de bevalling

Pijnbestrijding door middel van het inademen van gas lijkt goed te werken bij vrouwen die ontsluitingsweeën hebben. Dat is een van de conclusies uit een studie die is uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling midwifery science van VUmc. De resultaten zijn woensdag gepubliceerd in The Cochrane Library.

Lees meer