Midwifery Science

Onderzoek is naast onderwijs de tweede belangrijke pijler van AVAG. De afdeling is in 2009 opgericht en heeft sindsdien het onderzoeksdomein Midwifery Science nadrukkelijk mee op de kaart gezet. De medewerkers van de vakgroep Midwifery Science verrichten vanuit het VUmc Amsterdam (divisie VI) wetenschappelijk onderzoek naar de verloskundige zorg voor laag-risico vrouwen in Nederland. Dit onderzoek draagt in belangrijke mate bij aan continue kwaliteitsverbetering van de verloskunde (midwifery) en de geboortezorg in het algemeen.

Vanuit de afdeling Midwifery Science worden talloze onderzoekslijnen uitgezet voor de thema’s kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de verloskundige zorg. Voorbeelden van onderzoeksprojecten zijn de Incas-studie, waarin de voorwaarden voor een integraal zorgmodel worden onderzocht en de landelijke Deliver-studie waarin de kwaliteit en organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg in kaart is gebracht. 


Minstens zo belangrijk is de bijdrage die de afdeling levert aan de wetenschappelijke leerlijn van de AVAG. Dit wordt versterkt doordat aan veel van de onderzoeksprojecten wordt deelgenomen door docenten (promovendi) van de opleiding. Zij fungeren als rolmodel en brengen de resultaten van het onderzoek direct terug in het onderwijs. Voor studenten met wetenschappelijke interesse zijn er diverse mogelijkheden om zelf onderzoek te verrichten en zich extra te specialiseren via de minor evidence based practice. 

Laatste nieuws

Nieuwsarchief

KNOV-beurzen

Hilde Perdok en Carien Baas hebben een KNOV-promotiebeurs gekregen. Hilde voor de INCAS-studie, Carien om meer betaalde tijd aan haar promotie naar continuïteit van zorg te kunnen besteden.

Lees meer

NVOG en KNOV bevelen INCAS-studie aan

De NVOG en KNOV bevelen hun leden aan om mee te doen met pilots integrale zorg in het INCAS-onderzoek.

Lees meer