Samenwerking

AVAG is een samenwerkingsinstituut van Hogeschool Inholland en VUmc. AVAG is verantwoordelijk voor het verloskunde onderwijs en voor het verloskundig onderzoek (Midwifery Science), en geeft hieraan in samenwerking met anderen vorm. Hogeschool Inholland draagt zorg voor de licentie van de hbo bachelor opleiding.

AVAG heeft twee onderwijslocaties. In Amsterdam is de opleiding gevestigd in het Slotervaartziekenhuis. In Groningen zit de opleiding in een eigen gebouw dat behoort tot het complex van het UMCG.

De leerstoel Midwifery Science is samen met de bijbehorende onderzoeksgroep gevestigd bij divisie VI van het VUMc. Dit is de divisie die gaat over de extra- en transmurale geneeskunde. Tevens behoort Midwifery Science tot het onderzoeksinstituut EMGO (Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek). De onderzoekers zijn gehuisvest in het gebouw van de medische faculteit van VUmc.

AVAG benut hiermee de expertise van een grote onderwijsinstelling en van een gerenommeerd onderzoeksinstituut en realiseert haar academische ambities.

 

AVAG werkt samen met de opleidingen binnen het gezondheidszorgdomein van Inholland op het gebied van onderwijs en innovatie. Ook is er samenwerking met de Hanze Hogeschool op het gebied van onderwijs.

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek is er nauwe samenwerking met Huisartsengeneeskunde van VUmc en daarnaast wordt samengewerkt met de afdeling Obstetrie & Gynaecologie en andere afdelingen binnen het EMGO instituut. In het noorden van het land werkt Midwifery Science samen met de afdelingen Sociale geneeskunde, Huisartsengeneeskunde en Obstetrie & Gynaecologie van het UMCG.
AVAG/Midwifery Science is mede-opdrachtgever van het regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte in de VUmc-regio, en partner binnen de regionale consortia van het AMC, de noordelijke regio (Groningen/Friesland/Drenthe) en Overijssel.

Samen met de onderzoeksgroepen van de Academie Verloskunde Maastricht, de Verloskunde Academie Rotterdam, het AMC, TNO, Nivel en de KNOV vormt AVAG het Midwifery consortium. Dit consortium heeft als doel om het onderzoek op het gebied van Midwifery te stimuleren, hierin intensief samen te werken en de samenwerking met andere onderzoeksconsortia zoals het Verloskundig consortium, te bevorderen.  


SOV en KNOV

AVAG vormt samen met de Academie Verloskunde Maastricht en de Verloskunde Academie Rotterdam de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV). De SOV behartigt de belangen van de opleidingen bij de rijksoverheid, en de overkoepelende instanties in de zorg en het onderwijs. De opleidingen hebben gezamenlijke projecten en activiteiten op het gebied van bij- en nascholing.

 

AVAG werkt ook samen met de beroepsorganisatie voor verloskundigen, de Koninklijke Nederlandse organisatie van Verloskundigen (KNOV). Deze organisatie heeft als doel de verloskundige zorg in heel Nederland op kwalitatief hoog niveau te houden, de positie van de verloskundige hierin te versterken en de belangen te behartigen van alle verloskundigen in Nederland. De SOV en de KNOV hebben een aantal malen per jaar overleg. Medewerkers van AVAG hebben zitting in diverse commissies van de KNOV. Namens de SOV heeft AVAG zitting in de Wetenschapscommissie van de KNOV.

 

Speciaal voor studenten kent de KNOV een aspirant-lidmaatschap. Studenten kunnen tegen een sterk gereduceerde prijs lid worden van de KNOV. Zij ontvangen dan 11 maal per jaar het Tijdschrift voor Verloskunde (TvV).

 

In 2011 is op aanwijzing van de minister van VWS het College Perinatale Zorg (CPZ) opgericht. Dit college heeft tot doel om de kwaliteit van de ketenbrede zorg rondom zwangerschap en geboorte te bevorderen en de samenwerking tussen de beroepsbeoefenaren in de perinatale zorg te verbeteren. Medewerkers van AVAG hebben zitting in de verschillende commissies van het CPZ.


Internationaal

Internationaal werkt AVAG/Midwifery Science samen met McMaster University in Hamilton, Canada, met de University of Ulster in Noord-Ierland, met wetenschappelijke onderzoeksgroepen in Oxford en Birmingham in Groot-Brittanniƫ, en met twee gezondheidszorgdistricten in Zambia (Chilonga en Lubwe). Tot slot onderhoudt AVAG nauwe banden met the International Confederation of Midwives (ICM).

Laatste nieuws

Nieuwsarchief